Menu
Polecamy
Aktualności

Zapraszamy 15 X 2016 r. na wycieczkę szalkiem serduszkowym wokół Polanicy-Zdroju

Dodano: 10.10.2016 22:23:15

15 X 2016 r., sobota - „SZLAK SERDUSZKOWY WOKÓŁ POLANICY-ZDROJU", cz. II

wycieczka piesza

Jesień już na dobre zagościła na Ziemi Kłodzkiej. Aby nasycić oczy jej barwami...

więcej >>

WKRÓTCE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA

Dodano: 05.10.2016 14:17:29

Zapraszamy wszystkich członków dusznickiego koła PTTK do niezawodnego wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Koła, które zaplanowano na dzień 19 XI 2016 r. (sobota) o godzinie 16,00 w hotelu...

więcej >>

„WĘDRUJĘ Z DUSZNICKIM KOŁEM PTTK DUCHA GÓR LICZYRZEPY” - odznaka

Dodano: 25.04.2016 11:46:15

Zapraszamy do zdobywania odznaki turystycznej ustanowionej przez Koło Terenowe PTTK w Dusznikach-Zdroju

więcej >>

O nas

Witamy na stronach Koła Terenowego PTTK "Ducha Gór Liczyrzepy" w Dusznikach-Zdroju

Zapraszamy członków i sympatyków Koła PTTK w Dusznikach Zdroju oraz wszystkich preferujących aktywny tryb życia i mających potrzebę poznawania nowych miejsc do udziału w imprezach turystycznych i krajoznawczych zaplanowanych na 2016 rok. Podczas wycieczek zdobywamy odznaki turystyczne: GOT, OTP, KOT, MOK, Turysta Dolnego Śląska, Korona Gór Polski, Korona Sudetów, Korona Ziemi Kłodzkiej, Tysięczniki Ziemi Kłodzkiej, Wieże Widokowe Ziemi Kłodzkiej, Znam Góry Sowie, Główny Szlak Sudecki, Szlakami Św. Jana Nepomucena  oraz inne w zależności od zainteresowań. Członkowie posiadający ważną legitymację PTTK, biorąjcy udział w imprezach i wycieczkach organizowanych przez Koło są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali biorą udział w imprezach na własną odpowiedzialność (winni ubezpieczyć się indywidualnie). Zachęcamy do współpracy i zgłaszanie propozycji wypraw i wycieczek (pieszych, górskich, rowerowych, narciarskich, zlotów, krajoznawczych, wielodyscyplinarnych, szkoleniowych, imprez i marszy na orientację, prelekcji, konkursów i innych).

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowany Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT). Ustanowiono GOT PTTK "W góry" w stopniu brązowym, srebrnym i złotym dla najmłodszych turystów - od 5 do 7 roku życia. GOT popularną można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia. Zdobywanie w/w odznak przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz rodziców i nauczycieli do włączenia się w działalność turystyczną naszego Koła.

Zarząd Koła:

  • Andrzej Berczyński - prezes
  • Jan Smogor - w-ce prezes
  • Marta Wodecka-Duda - sekretarz
  • Danuta Szczepocka - skarbnik
  • Jolanta Bednarek - członek

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczacy - Stanisław Duda
  • Członek - Maria Ginter
  • Członek- Renata Adamczyk

Kapituła Koła:

  • Przewodniczący - Andrzej Berczyński
  • Członek - Jolanta Kazimierczak

Uwaga! Nasze Koło nie prowadzi działalności gospodarczej (nie jest biurem turystycznym). Jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej, wszystkie funkcje pełnione są społecznie.

"Bez słów" W. Bellon

Chodzą ulicami ludzie, maj przechodzą, lipiec, grudzień,

Zagubieni wśród ulic, bram, przemarznięte grzeją dłonie,

Dokądś pędzą, za czymś gonią i budują wciąż domki z kart.

A tam w mech odziany kamień, tam zaduma w wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak.

Porzuć kroków rytm na bruku, spróbuj - znajdziesz, jeśli szukasz,

Zechcesz - nowy świat, własny świat.