Menu
Polecamy
Aktualności

NOWE SZLAKI TURYSTYCZNE

Dodano: 04.08.2017 12:22:09

Zachęcamy do zapoznania się nowymi szlakami w naszych okolicach, które wyznaczyli znakarze z Oddziału PTTK w Strzelinie. Szlaki przebiegają po Górach Stołowych, Bystrzyckich i...

więcej >>

„WĘDRUJĘ Z DUSZNICKIM KOŁEM PTTK DUCHA GÓR LICZYRZEPY” - odznaka

Dodano: 25.04.2016 11:46:15

Zapraszamy do zdobywania odznaki turystycznej ustanowionej przez Koło Terenowe PTTK w Dusznikach-Zdroju

więcej >>

Środowe dyżury

Dodano: 04.05.2010 20:31:51

Środowe dyżury

Z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2020 roku, nasze...

więcej >>

Honorowa Odznaka Koła
<< Lista wszystkich postów

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ

Dodano: 13.10.2017 9:31 Autor - zarząd

Uchwała nr 3/2016/2017 Zarządu Koła z dnia 31.05.2017 r. dotycząca SYSTEMU WYRÓŻNIEŃ Koła terenowego PTTK "Ducha Gór Liczyrzepy"w Dusznikach Zdroju

Uchwała nr 3/2016/2017 Zarządu Koła z dnia 31.05.2017 r. dotycząca SYSTEMU WYRÓŻNIEŃ Koła terenowego PTTK "Ducha Gór Liczyrzepy"w Dusznikach Zdroju

Koło PTTK swoją działalność opiera się na społecznej aktywności członków Koła, ceni bezinteresowną pracę kadry Koła i bierze pod uwagę osiągnięcia i staż członkowski w naszym Kole oraz wykonując Uchwałę Walnego Zebrania Koła z dnia 18 listopada 2016 roku - USTANAWIA SYSTEM WYRÓŻNIEŃ KOŁA

& 1

Najwyższym wyróżnieniem naszego Koła jest nadanie tytułu "HONOROWEGO CZŁONKA (Prezesa) KOŁA - dla uznania działaności, pracy społecznej oraz osiągnięć i stażu członkowskiego w naszym Kole.

Tytuł ten nadawany jest przez ZEBRANIE OGÓLNE Koła na wniosek władz Koła zaakceptowany przez przynajmniej 51 % jawnie głosujących członków Koła.

& 2

Innym wyróznieniami Koła są: DYPLOM I ODZNAKA HONOROWA KOŁA, które nadawane sa wg Regulaminu zawartegi w załączniku nr 1

& 3

Powyższe zasady wyróżnień Koła zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Koła o obowiązują od dnia 1 lipca 2017 roku.


Regulamin przyznawania DYPLOMU I ODZNAKI HONOROWEJ Koła Terenowego PTTK  "Ducha Gór Liczyrzepy"

& 1

Dyplom i Odznaka Honorowa Koła są szczególnym wyróżnieniem koła, nadawanym przez jego Kapitułę a zatwierdzanym poprzez Uchwałę Zarządu

& 2

Dyplom i Odznaka Honorowa Koła nadawane są za staż członkowski w Kole i wyróżniającą się działalnością społeczną, osiągnięciami w dziedzinie rozwoju turystyki oraz krajoznawstwa a także za wspieranie działalności Koła.

& 3

Dyplom i Odznaka Honorowa Koła może być nadawana:

1). członkom Koła PTTK

2). innym osobom i instytucjom

& 4

Dyplom i Odznaka Honorowa Koła nadawana jest jej członkom po spełnieniu następujących kryteriów:

1). DYPLOM - członkom Koła za minimum 5 letni staż w Kole lub za minimum 2 letnią aktywną działalnośc w tym Kole

2). Odznakę Honorową Koła - członkom Koła za minimum  10 letni staż w Kole lub za minimum 5 letnią aktywną działalność w tym Kole.

& 5

Przy nadawaniu tych wyróżnień nie członkom Koła lub instytucjom - powyższe kryteria nie obowiązują.

& 6

Odznaka Honorowa Koła - może być nadawana ODPŁATNIE jako odznaka honorowa przy zdobywaniu odznaki "Wędruję z Dusznickim Kołem Ducha Gór Liczyrzepy" - wg przyjętego poprawionego Regulaminu tej odznaki.

& 7

Dyplom i Odznakę Honorową Koła  - wraz z legitymacją mają prawo wręczać:

1). Prezes i wiceprezes Koła,

2). Przewodniczący kapituły Koła,

3). inne osoby - upoważnione przez Zarząd Koła.

& 8

Wykaz nadanych Dyplomów i Odznak Honorowych Koła prowadzi Kapituła Koła a lista osób wyróżnionych publikowana będzie na stronie internetowej Koła.

& 9

Za niegodną postawę  - na wniosek Kapituły  - Zarząd Koła swoją Uchwałą może anulować nadanie tych wyróżnień  a decyzja ta powoduje usunięcie z listy wyróżnionych na stronie internetowej Koła.

& 10

Interpretacja tego Regulaminu należy do Zarządu Koła "Ducha Gór Liczyrzepy"

& 11

Wzory Dyplomu, Odznaki Honorowej Koła oraz legitymacji - zamieszczone są w załączniku do Regulaminu

& 12

Odznaka jest nadawana od dnia przyjęcia Regulaminu Uchwałą Zarządu Koła